Vida a través del Smartphone: Xarxes Socials

La comunicació actual ja no es fa cara a cara sinó que vivim a través dels nostres telèfons mòbils i per les noves xarxes de comunicació online. El telèfon mòbil ha esdevingut l’element perjudicial per a la comunicació, un aparell que dóna facilitats a la societat però que poden esdevenir perilloses si no se’n fa un bon ús. L’evolució del telèfon, als coneguts avui en dia com a Smartphones amb connexió a internet, ha ampliat la nostra comunicació fora de la llar (en el cas de disposar d’un aparell Wifi), això ha provocat la utilització constant del nostre smartphone i per tant una connexió diària i dependent de les xarxes socials. Les xarxes socials des dels seus inicis han estat considerades com un element perjudicial en la comunicació entre persones però actualment podem dir que són una forma de comunicació complementaria a les relacions que ja existeixen en el món real.

Les tarifes d’internet ens han facilitat la descàrrega de qualsevol tipus d’aplicació que ens resulti interessant, entre elles tenim les aplicacions de les diferents xarxes socials, a les quals només podrem accedir quan tinguem connectat al nostra internet al smartphone. Això ha provocat un augment de l’activitat en les xarxes socials, ja que s’hi pot accedir en qualsevol moment del dia. Segons el V Estudio Anual IAB Spain Mobile Marketing, realitzat l’any 2013, la mitjana de navegació a internet és de 2 h 30’, un 78% dels usuaris connectats més d’una hora al dia. Quant a les activitats realitzades a través d’internet cada dia, un 88% es dedica a les xarxes socials. En el cas de la tableta la mitjana de navegació és de 2 h 06’, un 73% dels usuaris estan més d’una hora connectats. En les activitats realitzades diàriament a la tableta un 49% el dedica a les xarxes socials.

Segons aquest mateix estudi, un 86% de la població utilitza diàriament la connexió a internet del seu smartphone i un 45% l’utilitza diàriament a través de la tablet. D’aquest 86% que utilitza els smartphones destaquen dues xarxes socials com les meves descarregades en els telèfons, Facebook (48%) i Twitter (23%) a les tabletes succeeix el mateix, Facebook (34%) i seguidament de Twitter (14%) són les dues xarxes socials més descarregades.

La joventut a les xarxes socials

Facebook, l’aplicació més descarregada, una nova forma de comunicació molt activa entre el jovent i no tan gratificant pels adults, es diu que Facebook és per els joves el que el pati o el carrer era per als pares. Un estudi sobre xarxes socials per part de l’Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació diu que les xarxes socials tenen la capacitat per establir una comunicació massiva així com canviar el comportament de les persones usuàries, aquí és quan sorgeix la por dels pares cap a la utilització, pels seus fills, d’aquestes xarxes que cada cop es dóna a una edat més primerenca. Segons el Director General de la Fundació Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol diu, “Una criatura educada amb comportaments exemplars de respecte, confiança i honestedat sabrà interactuar a la xarxa social amb els mateixos valors”, tot i que això no depèn únicament de l’educació que els adults hagin imposat als fills, sinó que el fill tingui la consciència suficient per saber donar un bon ús a aquest espai i que sigui pel seu benefici. El següent vídeo mostra la inconsciència del jovent davant les xarxes socials:

Vídeo de The Child Exploitation and Online Protection Centre

Els joves recorren al smartphone per evadir-se, les xarxes socials són un element clau per desconnectar, xafardejar i conversar. Un estudi sobre l’Ús de les tecnologies de la comunicació, realitzat per investigadors de la UAB, Institut Català de la Salut i la FPCEE Blanquerna. Ens mostra, segons una enquesta realitzada a alumnes de 12 a 16 anys, un 89% tenien mòbil abans dels tretze anys i d’aquest un 87% l’utilitzen principalment per connectar-se a les xarxes socials, un 52% als xats de xarxes socials i altres.

Imatge de Interactive Advertising BureauGràfic on es mostren les principals utilitats de les xarxes socials.
Imatge de Interactive Advertising Bureau

Com més joves, més descontrol en la publicació d’informació en les aplicacions de xarxes socials, el qual provoca més aïllaments i distanciament del món real, tal com diu l’especialista en conducta humana María Lourdes Chávez, a més cal afegir que aquests problemes s’han vist en augment per l’ús de xarxes socials en el smartphones durant l’horari escolar. Els telèfons són constantment utilitzats en les aules, encara que el seu ús estigui prohibit, el problema no està a utilitzar el mòbil a classe sinó que no s’utilitza per cercar informació relacionada amb temes escolars, únicament són utilitzats per conversar entre companys de classe o amb altres amistats, per organitzar baralles perquè tota l’escola estigui present o per publicar insults cap a persones, habitualment de la mateixa escola. No hi ha una llei que reguli l’ús d’aquests dispositius a l’escola, tot i que a Catalunya es preveu la utilització dels telèfons mòbils com a instruments pedagògics a les aules, tal com va anunciar Irene Rigau en l’última jornada de Mobile World Congress de Barcelona.

“Perill de les xarxes socials”, compartir-ho tot pot comportar tant problemes escolars com familiars en el jovent.
Imatge de Marc Marine

Els smartphones ofereixen molta diversitat, el creixement d’internet en el mòbil segueix en augment, tot i que hi ha activitats que destaquem per sobre les altres. Els joves en la seva utilització d’internet al mòbil destaquen les xarxes socials juntament amb la búsqueda d’informació i el correu electrònic, podem dir que internet al mòbil fomenta l’ús de les xarxes socials, ja que permet als joves accedir-hi de forma més freqüent i durant més temps a aquestes webs/aplicacions. Whatsapp, Facebook, Twitter i Tuenti són les aplicacions més usades

Utilització d’internet augmenta

Aquest creixement d’internet es veu reflectit en el següent estudi realitzat per l’Observatori d’Internet de la Diputació de Tarragona, un estudi dirigit a 1008 individus de Tarragona de 15 o més. El 80% de la població es connecta a internet i un 69% es connecta diàriament. En quant els telèfons mòbils un 70% de les cases disposen almenys d’un telèfon mòbil amb connexió a internet, en dos anys la presència de telèfons mòbils no convencionals amb connexió a internet s’ha doblat considerant les dades del 2012. Un 89% dels usuaris de telèfon mòbil amb internet utilitzen Whatsapp, Line, Skype, diverses noves formes de comunicació entre la societat d’avui en dia i que cada cop són utilitzades a edats més primàries. D’altra banda, Facebook, Twitter, Instagram o Tuenti, han anat perdent usabilitat davant les mencionades anteriorment, trobem un ús del 43% dels usuaris. Tot i que és un estudi provincial si s’apliquen aquests valors a totes les províncies l’ús d’internet i xarxes socials és desorbitat. Aquest vídeo mostra diverses dades més generals sobre l’ús del mòbil, xarxes socials i internet:

Vídeo de Medialabs Madrid

Les xarxes socials en el mòbil no només comporten problemes sinó que també han aportat avantatges a la vida diària. Permet distribuir- les idees que un mateix té com a hobbie per emprendre noves creacions. En l’àmbit professional és una nova manera de donar a conèixer noves emprenedories i una forma d’arribar a molta gent. Cercar feina a través d’aplicacions i xarxes socials dels mòbils és una nova porta que s’ha obert al jovent, després d’una època on la feina és escassa, més opcions per accedir a una feina sense necessitar un desplaçament. Les xarxes socials al mòbil permeten estar al dia d’ofertes de feina o cursos per millorar la formació. Segons l’estudi realitzat per l’Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat d’Informació, un 80% dels departaments de recursos humans utilitzen xarxes socials, les quals gràcies a les aplicacions creades per a telèfons mòbils permet mantenir al corrent a tot el públic del qual s’està creant i promocionant l’empresa en qualsevol moment del dia, sobretot de totes les ofertes, promocions i cursos que poden ser del nostre interès.

El Director de Vendes de Twitter, John Ploumitsakos (Conferència 4YFN), cal destacar un exemple de perquè les xarxes socials poden esdevenir un punt positiu en la societat. Les xarxes socials estan en ús constant gràcies a internet i les aplicacions d’aquestes xarxes, és quan la revolta coneguda com a Primavera Àrab, “les persones que hi van participar explicaven, elles mateixes a temps real, el que estava succeint en el moment”. Si no fos gràcies a aquestes aplicacions, no es podria fer aquesta comunicació instantània i per a un públic tan extens al moment.

El mòbil pot aportar solucions a la vida diària. Les xarxes socials en el mòbil han canviat la manera en la qual ens comuniquem i la manera en què interactuem. Les xarxes socials són una bomba on permet explotar de forma positiva o negativa tots els temes que s’hi troben, han esdevingut una eina de crida de la societat per poder defensar els seus drets i interessos i expressar el que senten. Permet veure la visió del món de les diferents persones i aprendre dels seus continguts.

REDES-SOCIALES-CRISIS-copia-480x284Les xarxes socials exploten el nostre contingut per a finalitats que no coneixem.
Imatge de INITEC

Webgrafia de referència:

Agència Catalana de Notícies (ACN). “El director de Vendes de Twitter: El mòbil pot ajudar a solucionar els problemes del món real”. 04/03/2015. [En Línia] http://www.vilaweb.cat/noticia/4234467/20150304/director-vendes-twitter-mobil-pot-ajudar-solucionar-problemes-mon-real.html [Consulta: 14/03/2015]

Ara Barcelona. “Així és l’univers de les xarxes socials”. 02/07/2013. [En Línia]: http://www.ara.cat/xarxes/Conversation-prism-mapa-xarxes-socials_0_948505337.html [Consulta: 12/03/2015]

Associació per a Joves Ted. “Estudi sobre el coneixement i ús de les xarxes socials a l’estat espanyol”. 15/12/2011. [En línia]: http://xarxanet.org/informatic/noticies/estudi-sobre-el-coneixement-i-us-de-les-xarxes-socials-lestat-espanyol [Consulta: 13/03/2015]

DEL CARMEN SOSA, Luz. “Uso excesivo de redes sociales causa aislamiento, advierte experta”. 19/03/2013. [En Línia]: http://diario.mx/Local/2013-03-19_577ef518/uso-excesivo-de-redes-sociales-causa-aislamiento-advierte-experta [Consulta: 15/03/2015]

GILBERT, Trinitat. “Com els eduquem en l’ús del Facebook?”. 22/03/2014. [En Línia]: http://www.ara.cat/premium/suplements/criatures/eduquem-lus-del-Facebook_0_1106289362.html [Consulta: 13/03/2015]

HERNÀNDEZ, Enric. “Els mòbils i l’uniforme escolar”. 06/03/2015. [En Línia]: http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/opinion/els-mobils-luniforme-escolar-3992911 [Consulta: 15/03/2015]

JUBANY, Jordi. “Xarxes Social i Usos Educatius”. [En Línia]. http://mestres.ara.cat/delasocietatdigitalalesaules/2011/05/18/xarxes-socials-i-usos-educatius/ [Consulta: 13/03/2015]

MARQUINA, Julián. “El 86% de les personas acceden a Internet a través del smartphone”. 28/09/2013. [En Línia]: http://www.julianmarquina.es/el-86-de-las-personas-accede-a-internet-a-traves-del-smartphone/ [Consulta: 14/03/2015]

PC World. “El creciente uso de Internet móvil generaliza la descarga de aplicaciones” 18/07/2011. [En Línia]: http://www.pcworld.com.mx/Articulos/13589.htm [Consulta: 14/03/2015]

Tinet.cat. “El 60% de les empreses consulta les xarxes socials abans de contractar personal”. [En Línia]: http://www.tinet.cat/actualitat/el-60-de-les-empreses-consulta-les-xarxes-socials-abans-de contractar-personal [Consulta: 15/03/2015]

Tinet.cat. “L’ús d’Internet a través del telèfon mòbil guanya terreny i la missatgeria instantània es generalitza”. [En Línia]: http://www.tinet.cat/actualitat/lus-dinternet-traves-del-telefon-mobil-guanya-terreny-i-la-missatgeria-instantania-es [Consulta: 15/03/2015]

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). “Analitzen els efectes d’Internet, el mòbil i els videojocs entre els joves”. 28/01/2015. [En Línia]: http://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-noticia/analitzen-els-efectes-d-8217-internet-el-mobil-i-els-videojocs-entre-els-joves-1345667174054.html?noticiaid=1345680691176 [Consulta: 14/03/2015]

Anuncios

Body of Proof

Body of proof és una sèrie de drama forense. Megan Hunt (Dana Delanay), la principal protagonista, tenia una gran carrera com a neurocirurgiana, era considerada de les millors en el món de la cirurgia però un inesperat accident de tràfic la portarà a abandonar la seva feina de salvar vides i decidirà convertir-se en una metgessa forense per tal de resoldre les morts dels seus nous pacients.
Body-of-proof
La protagonista és una dona amb un fort caràcter amb el qual sempre intentar aconseguir tot el que es proposa, però té un inconvenient i és que posa davant la feina abans que la família, a causa d’aquesta obsessió té una relació complicada amb la seva mare, es divorcia i perd tota relació amb la seva filla Lacey (Mary Matilyn Mouser), amb la qual intentarà recuperar la seva confiança a mesura que avança la trama.

Megan Hunt treballa al Servei de Patologia Forense de Filadèlfia juntament amb un investigador metge–legal i ex-policia Peter Dunlop (Nicholas Bishop) que l’acompanya en tot el procés d’investigació. A més, el servei de patologia forense treballa juntament amb la policia d’homicidis de Philadelphia per tal de resoldre els assassinats de forma ràpida i eficaç. Megan Hunt no congenia bé amb tothom, ella sempre mana, tot i que no és la jefa imposa les regles i no li importa saltar-se les normes si és per resoldre un cas. Sobretot, tindrà molts problemes amb el detectiu Bud Morris (John Carroll Lynch), ja que tenen punts de vista molt diferents sobre els assassinats, la seva relació millorarà al llarg dels capítols.

En el servei de patologia forense de Philadelphia no treballa sola. Kate Murphy (Jeri Ryan) la directora del servei i metge forense, treballa ajudant a la Doctora Megan Hunt en les autòpsies i quan aquesta decideix saltar-se les normes. Megan Hunt té dos ajudants el Doctor Ethan Gross (Geoffrey Arend) i Curtis Brumfield (Windell Middlebrooks). Ethan és el més jove i té molt entusiasme per treballar i millorar en la seva feina, tot i que molts cops posa nerviosa a la Doctora Hunt. D’altra banda Curtis té una relació complicada amb la Doctora Hunt, ja que ell és el seu superior però ella no el tracta com a tal.

Body of Proof és una sèrie de tres temporades, la qual va debutar en els seus inicis en el 2011. Les dues primeres temporades són molt semblants on tots els protagonistes treballen per resoldre cada cas, un cas per capítol. En cada capítol és el cadàver el que té la paraula, la investigació es basa en tot allò que diu la persona una vegada ja no pot parlar, les trames familiars i personals sempre estan presents durant l’episodi. Els procediments seguits en el dipòsit de cadàvers intenten imitar la realitat de la forma més precisa possible, quan es van gravar en el set hi havia professionals per tal de que tot el que és científic fos realista. És una sèrie que tot i tenir capítols amb sagnants per l’assassinat també apareix en molts el cadàver obert on podem veure l’extracció d’òrgans per extreure proves.

Marta Prat